Inloggen

preview
Weekbrief 15 oktober 2020
Roostervrije dag, morgen 16 oktober a.s.

Morgen, vrijdag 16 oktober, hebben de groepen 1 t/m 4 een roostervrije dag. Voor hen start de herfstvakantie dus al vanmiddag.

Herfstvakantie

Volgende week, maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober, is het herfstvakantie. We hopen alle kinderen, in goede gezondheid, op maandag 26 oktober weer te zien.

SchouderCom/ ParnasSys

Veel ouders hebben een actief account voor leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierin worden de toetsresultaten van de kinderen (vanaf groep 3) bijgehouden. Ouders kunnen dit te allen tijde inkijken.

 

Op de website Willem de Zwijgerschool vindt u een handige snelkoppeling naar het ouderportaal van Schoudercom (= communicatie) en Parnassys (= resultaten).

 

Foto

Kinderboekenweek 2020

Fantastisch dat er zoveel boeken zijn gekocht via onze school bij Silvester. Wij kunnen voor dit mooie bedrag weer mooie boeken uitzoeken voor onze schoolbibliotheek. 

Alle boeken zijn binnen. Vandaag krijgen de kinderen de bestelde boeken mee naar huis.

Meubels naar Gambia

Voor de zomervakantie hebben de groepen 6, 7 en 8 nieuw meubilair gekregen. Voor het oude meubilair is een goede bestemming gezocht. In samenwerking met Rotary Leiderdorp werd deze gevonden bij Onderwijs voor Gambia.nl.
Half juni werd het meubilair per container verscheept naar Gambia. In de loop van juli
arriveerde de container daar en werden de meubeltjes per vrachtwagen naar de Nursery en Primary school in Sukuta Madina in getransporteerd. Vanwege het regenseizoen en de extreem hevige regenval dit jaar moest de vrachtwagen op veel plaatsen door diepe plassen. Inmiddels staan de meubels in de leslokalen en de bibliotheek. De leerkrachten worstelen ook daar met het coronavirus, en afstand houden met 60 kinderen in één
klas is lastig. Daarom mogen de kinderen of in de ochtend of in de middag naar school. Digitaal onderwijs is onmogelijk vanwege onbetrouwbare Wifi- en internetverbindingen en gebrek aan apparatuur in de gezinnen.

De leerkrachten van de Nursery en Primary school in Sukuta Madina zijn de erg blij met de meubelen. Fijn om te zien dat ze zo een tweede kans krijgen.

fffFoto Gambia 2

Actie Schoenendoos

We doen al enkele jaren mee met de actie Schoenendoos.

Door mee te doen aan deze leuke actie, leren wij allemaal - groot en klein - om te delen. (Je kan ook eigen spulletjes in de doos doen). En delen van je rijkdom is delen in de blijdschap van alle kinderen die een schoenendoos krijgen. Ook is het voor deze kinderen een teken dat er in een ver land kinderen en hun ouders aan hen denken! Het past ook mooi in het thema waarin we met de kinderen dit jaar zijn gestart; Soms kun je met een kleine moeite anderen een heel groot plezier doen!

Inleveren kan tot vrijdag 6 november.

In de bijlage én in de folder die de kinderen vandaag mee naar huis krijgen leest u er alles over.

 

We hopen dat we ook dit jaar weer veel schoenendozen kunnen inleveren. Doen jullie mee?

Hoofdluis in corona tijd

Normaal gesproken worden de kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders van de school. 

Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het de komende tijd niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluisouders zijn er slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op hoofdluis te controleren. 

Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden op rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn.