Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?
 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.
Op de site van PPO regio Leiden kunt er alles over vinden, www.pporegioleiden.nl. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren