Regels

Om een veilig klimaat te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen hangen in alle groepen en in de hal de “afspraken van de Willem de Zwijger".

 

1. Regels zijn voor jou en mij, afspraken horen er nu eenmaal bij.
2. Roddelen en klikken dat is naar, we praten liever met elkaar.
3. Denk na voordat je wat doet, dan komt alles echt weer goed.
4. Grote mond en rare taal? Wees beleefd en doe normaal.
5. Nu geen haast meer maar bedaar, neem eens tijd voor elkaar.
6. Rustig aan en geen kabaal, dat is fijn voor ons allemaal.
7. In de school en op het plein moet het schoon en netjes zijn

 

Deze afspraken worden regelmatig in alle groepen aan de orde gesteld.

Met kinderen die deze afspraken zodanig overtreden dat anderen zich niet meer veilig voelen, wordt altijd gesproken. Ook worden de ouders van de betreffende kinderen hiervan in kennis gesteld. Als een situatie onhoudbaar wordt, kan het desbetreffende kind geschorst worden. Dit in overleg met de directie en zonodig met in kennisstelling van de leerplichtambtenaar.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren