Vacature directeur

 

Logo PCBO Leiderdorp

In verband met het vertrek van de huidige directeur per 1 augustus 2019 zijn we op zoek naar een nieuwe

 

Directeur voor de Willem de Zwijgerschool (0,8)

 

De school

-          telt nu 170 leerlingen en is groeiend;

-          heeft een hecht team en veel ouders die meehelpen;

-          is onderdeel van de stichting PCBO, een intensief samenwerkingsverband van vier scholen met in                                 totaal 800 leerlingen;

-          wil een leef- en werkgemeenschap zijn ( 8 à 9 groepen is ideaal) waar je jezelf op je gemak voelt;

-          vindt de voordelen van grootschaligheid in nauwe samenwerking met de andere  drie PCBO scholen,

           waarvoor de directeuren medeverantwoordelijk zijn;

-          verzorgt kwalitatief sterk, eigentijds en vertrouwd onderwijs;

-          zoekt steeds naar verbeteringen, maar die moeten wel hun nut bewijzen;

-          huisvest ook kinderopvang; gestreefd wordt naar verdere uitbreiding van de samenwerking.

 

De directeur

-          heeft een onderwijsvisie die aansluit bij missie en visie van de stichting;

-          is ook gericht op de essentiële functie van de onderbouw;

-          is daadkrachtig, initiatiefrijk en gaat voor de school en de kinderen;

-          weet te inspireren en motiveren;

-          legt als vanzelf verbinding met en tussen teamleden, ouders, externe partners;

-          levert op stichtingsniveau inhoudelijke en coördinerende bijdragen;

-          heeft aantoonbaar leidinggevende ervaring.

 

De functie

-          betreft een baan voor vier dagen per week (0,8);

-          betekent een aanstelling conform de cao PO;

-          vereist een schoolleiders-opleiding, die zo nodig wordt gefaciliteerd.

 

Reageren

Een brief met onderbouwde motivatie en CV ontvangen wij graag uiterlijk  1 mei 2019

op administratie@pcboleiderdorp.nl . Informatie over de school vindt u op willemdezwijger@pcboleiderdorp.nl Mondelinge informatie is te verkrijgen bij de huidige directeur, Carla Kerner, tel. 071-5895659 (school) of 06-10056603.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren