Inloggen

preview
Weekbrief 8 oktober 2020
Boom

In de tweede week na de zomervakantie hebben we in alle groepen het schooljaar officieel geopend. We zijn met elkaar gestart aan een, hopelijk rustig, schooljaar. We hebben in de onderbouw gesproken over hoe fijn het is om naar school te mogen waarbij er ruimte is voor iedereen. In de bovenbouw hebben we gesproken om er dit jaar met (positieve) aandacht voor elkaar te zijn. Een uitgestoken hand is zo gegeven en je kunt soms met heel weinig moeite iets voor een ander betekenen.

Elke klas heeft iets gemaakt voor de (toen nog) lege boom in de aula. Inmiddels heeft ieder kind een plekje in de boom. Hij staat dus weer helemaal 'in bloei!'

Foto boom

Bezoek wethouder Rik van Woudenberg vrijdag 9 oktober

Morgen, vrijdag 9 oktober, komt wethouder Rik van Woudenberg op bezoek in groep 3, 4 en 5. Hij bezoekt onze school in het kader van 'de week van de duurzaamheid'. Omdat wij momenteel druk zijn met activiteiten rondom de kinderboekenweek hebben we afgesproken om dit te combineren. In alle klassen leest de wethouder het verhaal 'Kleding van oude gordijnen' voor. Dit verhaal speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog wat dus mooi aansluit op het thema van de kinderboekenweek dat gaat over geschiedenisverhalen; 'En toen...'

Boeken bestellen

Vorige week hebben alle groepen een leuke boekenpresentatie gehad van de medewerkers van kinderboekhandel Silvester uit Leiden. We zijn heel blij om te zien dat zoveel kinderen enthousiast zijn over de boeken en dat u de moeite neemt om die via ons bij Silvester aan te schaffen! Dat betekent dat we ook weer een aantal nieuwe boeken kunnen uitzoeken voor onze schoolbibliotheek. Vandaag worden de bestellingen opgehaald zodat we nog op tijd voor de herfstvakantie de bestelde boeken aan de kinderen kunnen meegeven.

Mocht u nog een envelop thuishebben en graag nog een boek willen bestellen, kunt u deze uiterlijk morgen nog inleveren. Dan ontvangt u de boeken nog voor de herfstvakantie.

Sociale Veiligheid

De basisscholen van PCBO Leiderdorp en kinderopvang FloreoKids hebben de handen ineengeslagen op het gebied van sociale veiligheid. Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creƫren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin medewerkers en kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school en kinderopvang. FloreoKids en PCBO Leiderdorp trekken hier samen in op.

Na twee jaar van intensief overleg, ondersteund door de GGD en met een kritische blik van de (G)MR, zijn we trots op het resultaat! Alle afspraken, reglementen en ook de samen opgestelde beroepscode zijn terug te vinden in een heldere infographic.

Voor ouders geeft de infographic een goed overzicht van al ons beleid op het gebied van sociale veiligheid. Vanaf vandaag staat de infographic ook op de website, neem gerust een kijkje!

Corona protocol PCBO Leiderdorp
Corona houdt ons (helaas) allemaal nog dagelijks bezig. Op school houden we ons goed aan alle regels, daarnaast kunnen we voor de kinderen gelukkig ook veel dingen 'normaal' laten verlopen. Voor ouders zal het schooljaar voorlopig nog anders dan anders zijn.
Voor de scholen van de stichting PCBO, waartoe de Willem de Zwijger behoort, hebben we de meest gehanteerde regels omtrent corona op een rijtje gezet in het bijgevoegde protocol. We hopen hiermee ook ouders een overzicht en antwoord op veel gestelde vragen te bieden. Het protocol, dat later ook opgenomen wordt in de hierboven genoemde infographic, dient dus als hulpmiddel. Uiteraard kunt u met vragen ook altijd terecht bij de directie.
Vriendjestraining Velocitas

v2