Ons onderwijs

Eigentijds en vertrouwd!

Ons onderwijs is eigentijds en vertrouwd. Eigentijds, omdat we gebruik maken van moderne lesmethoden en hulpmiddelen, die hun waarde hebben bewezen.  Daarbij houden we maatschappelijke en culturele ontwikkelingen scherp in de gaten. In een kindcentrum werken we met organisaties voor kinderopvang samen aan een doorlopende ontwikkeling van onze kinderen. Vertrouwd, omdat we hechten aan een onderwijs dat structuur, regelmaat, rust en respect biedt. Kinderen kunnen op onze scholen vertrouwen op anderen en zichzelf. Voor ouders/verzorgers willen wij een betrouwbare partner zijn.

 

Scholen als gemeenschap

Elk van de scholen van onze stichting heeft een eigen klimaat en eigen accenten, maar we delen veel, inhoudelijk en organisatorisch. Grootschalig samenwerken, kleinschalig uitvoeren. We werken bewust met kleine onderwijseenheden waar het elkaar kennen en gekend worden van kinderen, ouders en leerkrachten essentieel is.

 

Kindgericht maar wel samen

Centraal staat een pedagogische visie die kindgericht is en rekening houdt met het verschil in niveau en behoeften, maar tegelijkertijd sterk gericht is op samen groeien en ontwikkelen. Als ze later groot zijn moeten kinderen niet alleen voor zichzelf kunnen opkomen, maar ook met anderen kunnen leven en werken.

 

Centrale waarden  

Het overbrengen en aanleren van waarden als vertrouwen, respect voor elkaar, samenwerken en zorg voor de natuur en mensen in je omgeving, is ontegenzeggelijk verbonden met onze christelijke traditie. Een traditie die ook een belangrijk onderdeel is van de Nederlandse cultuur.

 

Kernvakken en brede oriëntatie

We willen kinderen meer meegeven dan zo goed mogelijk zijn in taal en rekenen, Engels en moderne media. We bieden een breed aanbod, waarin kennis van de wereld om ons heen, sport, muziek, kunst en cultuur ook aan bod komen. Kinderen laten ontdekken waar ze geïnteresseerd in zijn, waar ze goed in zijn, kan een belangrijke drijfveer worden om gemotiveerd verder te leren.

 

Gepersonaliseerd onderwijs

Van oudsher koesteren we in ons onderwijs uitgangspunten als gestructureerd leren, rust en regelmaat. Dat geldt des te meer in een tijd waarin onrust, vluchtigheid en individualisme lijken te overheersen. Tegelijkertijd hechten we aan ruimte voor individuele leertrajecten en versterking van individuele eigenschappen zoals werkdiscipline.

 

Onuitwisbaar mooie tijd

Op onze scholen doen gemotiveerde leerkrachten hun uiterste best om leren te combineren met een onuitwisbaar mooie schooltijd en eventuele belemmeringen daarbij uit de weg te ruimen. Dat kunnen ze niet alleen, hun belangrijkste samenwerkingspartners zijn de ouders/verzorgers van de kinderen. Samen kunnen we veel!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren