MR-GMR

Op deze plaats willen we u graag informeren over wat de Medezeggenschapsraad (MR) van PCB Willem de Zwijger  doet en wat wij voor u kunnen betekenen. Hieronder vindt u de algemene informatie over de MR. Onder aan deze pagina staan wat links naar meer informatie van ons. U kunt ons ook bereiken per mail: mrwillemdezwijger@pcboleiderdorp.nl We zien uw vraag graag tegemoet!
 
Algemene informatie over de MR
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden die door de ouders en het personeel worden gekozen. De MR praat actief mee over zaken die uw kind - direct of indirect - aangaan. Denk aan de veiligheid op school, leerlingenaantallen, schoolplan en schoolgids, werving van personeel, begroting, pedagogisch klimaat, huisvesting, antidiscriminatie en automatisering. De rol van de MR is te vergelijken met die van een ondernemingsraad bij bedrijven. De MR heeft instemmings- of adviesrecht; dat wil zeggen dat het schoolbestuur bij bepaalde besluiten eerst ons advies moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat besluit eens is. De MR streeft naar constructief overleg met het schoolbestuur, de directie, het team en de ouders van PCB Willem de Zwijger. De MR is ook afgevaardigd in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waar zaken worden besproken die alle scholen van de PCBO Leiderdorp aangaan. De MR houdt u via de weekbrief, deze website, e.d. op de hoogte.
                                    
De MR streeft er naar om onderwerpen aan de orde te stellen die voor u als ouder en voor het team belangrijk zijn. Zijn er kwesties waarover u vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij dit graag, zodat we deze zo mogelijk kunnen bespreken op onze vergaderingen. Heeft u vragen, opmerkingen, tips en/of suggesties?  U kunt ons altijd aanspreken of een e-mail sturen. Natuurlijk zijn de leerkrachten en directie ook altijd bereid om de ouders te woord te staan.

 

MR  
Ouders Cindy Mulder-Westerling
  Jorn Renniers (tevens GMR)
  Emma van der Heeft 
   
Leerkrachten Marjet Pit (tevens GMR)
  Peter Selier
  Karin van Noort

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren